Simon_Lonc
Pochádzam z malej dendinky východného Slovenska. Študujem na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Snine. Rád sa venujem programovaniu, správe sietí ale aj práci s počítačmi ako takými. K nim som sa dostal tak, že mi ho rodičia kúpili keď som chodil na základnú školu a veľmi ma fascinovalo, ako to všetko funguje, a tak som začal bádať a učiť sa nové veci. Tak to pokračovalo až do dnes. Do ŠTC som sa zapojil, aby som sa mohol ďalej vzdelávať vo veciach, ktoré ma bavia a naučiť sa veci, ktoré ešte neviem.