Dominika Bušovská
Dominika_Busovska
Do ŠTC som sa prihlásila najmä preto, aby som si zdokonalila svoje vedomosti z oblasti IT a spoznala sa s mnohými, podobne motivovanými ľuďmi, ako som ja. Verím, že mi tento program dá množstvo skúseností a pomôže mi tak zlepšiť si svoju zručnosť v počítačových aplikáciach, programovaní, sieťach či v mnohých ďalších oblastiach.