Adrian_Koval
Volám sa Adrián Kovaľ a študujem na Strednej odbornej škole polytechnickej v Humennom. K tomu, aby som sa prihlásil do programu ŠTC, ma motivoval môj spolužiak Michal Lisý, ktorý je jeho súčasťou už druhý rok. Ďalším dôvodom môjho prihlásenia sa do programu ŠTC je aj možnosť získať nové poznatky a zručnosti predovšetkým v oblasti programovania, ktoré môžem v budúcnosti využiť nielen pri práci, ale aj počas štúdia na vysokej škole.