Radovan_Ballek
Mojou hlavnou motiváciou v ŠTC programe je získať zručnosti, ktoré by som dokázal využiť nie len v škole ale aj v budúcnosti pri štartovaní vlastnej kariéry ITčkara a robiť to čo ma baví. Očakávam, že tu stretnem aj veľa dobrých a priateľských ľudí, s ktorými si budem mať čo povedať.