Michal_Lisy
Študujem na Strednej Odbornej škole polytechnickej. Do ŠTC som sa prihlásil so zámerom zlepšiť sa v programovaní a prezentovaní. Môj záujem od IT sa vo mne prebudil už v mladšom veku keď som chodil na základnú školu. Verím, že sa tu naučím množstvo nových vecí a zručností ktoré mi v budúcnu pomôžu.