Jakub_Hanzalik
Som študentom druhého ročníka na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Hálova v Bratislave. Vo svojom voľnom čase sa venujem tvorbe hier v Unity3D. O programe ŠTC som sa dozvedel od učitelľa na škole. Prihlásil som sa sem preto, lebo sa zaujímam o IT a ŠTC vidím ako príležitosť sa v tomto smere rozvíjať. Chcel by som sa naučiť lepšie pracovať s balíkom Office a zdokonalovať svoje prezentačné a komunikačné schopnosti.