Stefan_Rapco
Do programu ŠTC som sa prihlásil kvôli tomu, pretože som vedel, že sa chcem vzdelávať a do budúcna pomáhať druhým, ktorý budú potrebovať implementovať produkty súvisiace s IT. Preto som rád, že môžem byť súčasťou tak skvelej komunity a pritom byť aj členom firmy známej ako Microsoft. Veľmi pozitívne beriem možnosť sa stretnúť a spoznávať ľudí, ktorí mi pomôžu sa rozvíjať do budúcna v oblasti informačných technológií, ktoré budem vedieť aplikovať v práci a bežnom živote. Nie každý má túto možnosť to o sebe povedať. Vážim si to a som rád, že som dostal takúto príležitosť byť členom ŠTC a už teraz verím, že mi to do mojej budúcnosti pomôže byť úspešným lektorom v oblasti IT, ktorá je generáciou budúcnosti.
Najnovšie články na blogu